MÁY TIA LASER

Máy tia 303

ĐỘNG CƠ ĐIỆN 1 PHA, 3 PHA

MOTO 3.5KW

ĐỘNG CƠ ĐIỆN 1 PHA, 3 PHA

MOTO 3.0KW

ĐỘNG CƠ ĐIỆN 1 PHA, 3 PHA

MOTO 2.2KW

ĐỘNG CƠ ĐIỆN 1 PHA, 3 PHA

MOTO 1.5KW

ĐỘNG CƠ ĐIỆN 1 PHA, 3 PHA

MOTO 1.1KW

MÁY TRỘN BÊ TÔNG, MÁY XAY BỘT NƯỚC

CỐI TRỘN BÊ TÔNG 1/2 BAO 280L

VẬT TƯ KHOAN GIẾNG

BÚA CAO ÁP 55A KCĐ

BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH GLX

BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH GLX

Bơm chìm GALAXY QSD – 4HP/220V

BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH GLX

Bơm chìm GALAXY QSD – 10HP/380V

BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH GLX

Bơm chìm GALAXY QSD – 7.5HP/380V

BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH GLX

Bơm chìm GALAXY QSD – 4HP/380V

BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH GLX

Bơm chìm GALAXY QSD – 5.5HP/380V

BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH GLX

Bơm chìm GALAXY QSD – 3HP/380V

BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH GLX

Bơm chìm GALAXY QSD – 3HP/220V

BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH GLX

Bơm chìm GALAXY QSD – 2.5HP/220V

BƠM HỎA TIỄN GALAXY

BƠM NƯỚC LY TÂM, PANASONIC

BƠM NƯỚC LY TÂM, PANASONIC

Bơm nước HT210B

BƠM NƯỚC LY TÂM, PANASONIC

Bơm nước HT250A

BƠM NƯỚC LY TÂM, PANASONIC

Bơm nước HT155BE

BƠM NƯỚC LY TÂM, PANASONIC

Bơm nước HT155B

BƠM NƯỚC LY TÂM, PANASONIC

Bơm nước GPP-200

BƠM NƯỚC LY TÂM, PANASONIC

Bơm nước ly tâm Hatavina DK 755; 1.0HP

BƠM NƯỚC LY TÂM, PANASONIC

Bơm nước ly tâm Hatavina DK 375; 0.5HP

BƠM NƯỚC THẢI, HÚT BÙN GLX

BƠM NƯỚC THẢI, HÚT BÙN GLX

Bơm nước thải, Hút bùn GLX WSD 5HP; 380V

BƠM NƯỚC THẢI, HÚT BÙN GLX

Bơm nước thải, Hút bùn GLX WSD 3.0HP; 380V

BƠM NƯỚC THẢI, HÚT BÙN GLX

Bơm nước thải, Hút bùn GLX WSD 3.0HP

BƠM NƯỚC THẢI, HÚT BÙN GLX

Bơm nước thải, Hút bùn GLX WSD 2.0HP

BƠM NƯỚC THẢI, HÚT BÙN GLX

Bơm nước thải, Hút bùn GLX WSD 1.5HP

BƠM NƯỚC THẢI, HÚT BÙN GLX

Bơm nước thải, Hút bùn GLX WSD 1.0HP

DÂY CÁP INOX

DÂY CÁP INOX

Cáp bọc nhựa 6

DÂY CÁP INOX

Cáp inox 5 ly

DÂY CÁP INOX

Cáp inox 4 Ly

DÂY ĐIỆN

DÂY ĐIỆN

Dây điện 3X6

DÂY ĐIỆN

Dây điện 3X4

DÂY ĐIỆN

Dây điện 3X2.5

DÂY ĐIỆN

Dây điện 3X1.5