MÁY PHÁT ĐIỆN

MÁY PHÁT ĐIỆN RD3600

BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH THIÊN LONG

BCID 2.2 – BID04 Bơm chìm inox đen 2.2 (hút bùn)

BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH THIÊN LONG

BCID 1.5 – BID03 Bơm chìm inox đen 1.5 (hút bùn)

BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH THIÊN LONG

BCID 2.2 – TD04 Bơm chìm inox đen 2.2 (hút bùn)

BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH THIÊN LONG

BCID 1.5 – TD03 Bơm chìm inox đen 1.5 (hút bùn)

BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH THIÊN LONG

BCX0.37 Bơm chìm xám 0.37

BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH THIÊN LONG

BCTL 0.75 – BD02 Bơm chìm Thiên Long 0.75

BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH GLX

BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH GLX

Bơm chìm GALAXY QSD – 4HP/220V

BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH GLX

Bơm chìm GALAXY QSD – 10HP/380V

BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH GLX

Bơm chìm GALAXY QSD – 7.5HP/380V

BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH GLX

Bơm chìm GALAXY QSD – 4HP/380V

BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH GLX

Bơm chìm GALAXY QSD – 5.5HP/380V

BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH GLX

Bơm chìm GALAXY QSD – 3HP/380V

BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH GLX

Bơm chìm GALAXY QSD – 3HP/220V

BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH GLX

Bơm chìm GALAXY QSD – 2.5HP/220V

BƠM HỎA TIỄN GALAXY

BƠM NƯỚC LY TÂM, PANASONIC

BƠM NƯỚC LY TÂM, PANASONIC

Bơm nước HTB – 180AE

BƠM NƯỚC LY TÂM, PANASONIC

Bơm nước HTA – 180E

BƠM NƯỚC LY TÂM, PANASONIC

Bơm nước HT1 – DK20

BƠM NƯỚC LY TÂM, PANASONIC

Bơm nước HD-155AE

BƠM NƯỚC LY TÂM, PANASONIC

Bơm nước HD-210

BƠM NƯỚC LY TÂM, PANASONIC

Bơm nước HD-158

BƠM NƯỚC LY TÂM, PANASONIC

Bơm nước ly tâm HEYDAY DK 370; 0.5HP

BƠM NƯỚC LY TÂM, PANASONIC

Bơm nước HD JET100

BƠM NƯỚC THẢI, HÚT BÙN GLX

BƠM NƯỚC THẢI, HÚT BÙN GLX

Bơm nước thải, Hút bùn GLX WSD 5HP; 380V

BƠM NƯỚC THẢI, HÚT BÙN GLX

Bơm nước thải, Hút bùn GLX WSD 3.0HP; 380V

BƠM NƯỚC THẢI, HÚT BÙN GLX

Bơm nước thải, Hút bùn GLX WSD 3.0HP

BƠM NƯỚC THẢI, HÚT BÙN GLX

Bơm nước thải, Hút bùn GLX WSD 2.0HP

BƠM NƯỚC THẢI, HÚT BÙN GLX

Bơm nước thải, Hút bùn GLX WSD 1.5HP

BƠM NƯỚC THẢI, HÚT BÙN GLX

Bơm nước thải, Hút bùn GLX WSD 1.0HP

DÂY CÁP INOX

DÂY CÁP INOX

Cáp bọc nhựa 6

DÂY CÁP INOX

Cáp inox 5 ly

DÂY CÁP INOX

Cáp inox 4 Ly

DÂY ĐIỆN

DÂY ĐIỆN

Dây điện 3X6

DÂY ĐIỆN

Dây điện 3X4

DÂY ĐIỆN

Dây điện 3X2.5

DÂY ĐIỆN

Dây điện 3X1.5