BCIX 1.1 – TX02 Bơm chìm inox xanh 1.1

0945.322.772